Skip to main content
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels
Mira Avocado Heels

Mira Avocado Heels

1.046.500₫
1.495.000₫

Trong nước:
- Đơn hàng dưới 3 triệu VND: 37.000 VND

- Đơn hàng trên 3 triệu VND: nhập mã "FS" để được miễn phí vận chuyển

Quốc tế:
1.750.000 VND/kilogram đã bao gồm thuế (Không áp dụng cho khu vực châu Âu)

Đổi trả dễ dàng trong 5 ngày kể từ ngày nhận hàng. Không đổi trả đối với các sản phẩm giảm giá.
Đọc thêm Delivery Policy

Read more Delivery Policy

From work to play, dressed up or down, stand tall and make a statement

With authentic leather for maximum comfort

Hand-crafted

Open toe

Strappy design

Height: 7 cm

Avocado leather