Skip to main content

NOTICE OF DELIVERY SERVICE

MAVEN hiện đang tạm ngưng nhận các đơn hàng ship tỉnh.
Đối với các đơn hàng nội thành TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, MAVEN vẫn sẽ nhận đơn và giao hàng thông qua các đơn vị vận chuyển thuộc các ứng dụng giao hàng (Grab, Gojek, Lalamove,...) với các mốc thời gian:

• Tại Hà Nội, đơn hàng sẽ được xác nhận và giao hàng đến hết ngày 29.01.2022 (27 Âm lịch).

• Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, đơn hàng sẽ được xác nhận và giao hàng đến hết ngày 30.01.2022 (28 Âm lịch).

 

Temporarily stop delivery service for orders outside Ha Noi and Ho Chi Minh City.
For orders in Ha Noi and Ho Chi Minh City, MAVEN will deliver through express shipping applications (Grab, Gojek, Lalamove,...) according to timeline below:

• In Ha Noi, orders will be confirmed and delivered until the end of 29.01.2022 (December 27th on the Lunar Calendar)

• In Ho Chi Minh City, orders will be confirmed and delivered until the end of 30.01.2022 (December 28th on the Lunar Calendar)