ROSÉE DU SOLEIL - Fall / Winter 2020 Collection

ROSÉE DU SOLEIL - Fall / Winter 2020 Collection

Like the valuable low notes in classical symphonies, suddenly, but matching every bar of rhythm, as it should have been there.

_

Tựa như những nốt trầm đáng giá trong các bản giao hưởng cổ điển, đột ngột giữa cao trào, nhưng khớp đến từng thanh nhịp, như vốn dĩ nó nên ở đó.

 
.    
 

ROSÉE DU SOLEIL - An unusual breakthrough from MAVEN.

_

ROSÉE DU SOLEIL - Một nét chấm phá khác lạ đến từ MAVEN.

 
 .     
 

Inspired by passionate parties, cold nights in the last months of the year, and the empty remaining after the crazy night, a little lonely, but worth it. ROSÉE DU SOLEIL suddenly appeared like a bitter breeze brushing the fabric, cold but still warm enough. Separated from the style inherent in original designs, this Collection brings a different sense, from the design, fine details to the style.

-
Lấy cảm hứng từ những buổi tiệc say đắm, những đêm lạnh trong những tháng cuối năm, và khoảng lặng trống vắng còn đọng lại sau đêm tiệc, đôi chút chơi vơi, nhưng đáng giá. ROSÉE DU SOLEIL xuất hiện đột ngột như làn gió buốt lướt qua sớ vải, lạnh nhưng vẫn đủ ấm. Thoát ly khỏi phong cách vốn có ở các thiết kế nguyên bản, Bộ Sưu Tập lần này mang đến cảm quan khác lạ, từ thiết kế, chi tiết đính kết tinh xảo cho đến phong cách.
 
 
 

Let yourself experience each of the sublimation and silence of the party in the cold night with us, experience the warm, gentle feeling on the skin during the chilly days at the end of the year.

-

Hãy cùng MAVEN trải nghiệm từng nét thăng hoa và lặng thầm của buổi tiệc trong đêm lạnh, trải nghiệm cảm giác ấm áp mơn man thư thích trên da trong những ngày se lạnh cuối năm.

Continue reading

SHINE BRIGHT COLLECTION x NINH DUONG LAN NGOC

SHINE BRIGHT COLLECTION x NINH DUONG LAN NGOC

DE PAPILLONS - FALL/ WINTER 2022 STREETSTYLE

DE PAPILLONS - FALL/ WINTER 2022 STREETSTYLE

THE TWINKLING IN THE FALL SUNSHINE

THE TWINKLING IN THE FALL SUNSHINE

Comments

Be the first to comment.