Skip to main content
VENT DE L'OCÉAN

VENT DE L'OCÉAN

The fresh sea breezes of summer, the soft feeling of scratching while walking on the white sand, the tranquility of feeling the whispering waves.
Our summer story has started just like that.
Những cơn gió biển tươi mát của mùa hè, cảm giác lạo xạo mềm mịn khi đi trên nền cát trắng, sự tĩnh lặng khi cảm nhận tiếng sóng biển rì rào. Câu chuyện mùa hè của chúng tôi đã bắt đầu nhẹ nhàng như vậy.

Recently viewed